pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 16 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 3150

Trwa weryfikacja deklaracji śmieciowych w gminie Miedźna

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Urząd Gminy Miedźna informuje, że przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach "śmieciowych" pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie gminy. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zaktualizowania liczby osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym.

odpady, śmieci, kosz na śmieci
Trwa weryfikacja deklaracji śmieciowych w gminie Miedźna · fot. UG Goczałkowice-Zdrój


Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Gmina prosi mieszkańców, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku wprowadzenia się nowych osób, powrotu z zagranicy, akademików, urodzenia się dziecka), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypomina też, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu zamieszkania (w miejscu wytwarzania odpadów). W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane, a także studenci przebywający obecnie w nieruchomości, którzy uczą się zdalnie w związku z pandemią koronawirusa.

Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane zgromadzone w bazie ewidencji ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Urzędnicy apelują, aby właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dokonali aktualizacji danych, złożyli rzetelną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych proszeni są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych do swoich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Osoba, która posiada podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP albo bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym) może złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą platformy ePUAP.

Dostęp do deklaracji za pośrednictwem platformy eUrząd Gminy Miedźna pod adresem: eurzad.miedzna.pl/witryna_glowna/pl/#/strona/pl/gospodarka_odpadami.

Wzór deklaracji można znaleźć na stronie internetowej www.miedzna.pl.

Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ar / pless.pl, źródło: UG Miedźna

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj