pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

 • 20 kwietnia 2021
 • wyświetleń: 4669

Mieszkańcy gminy Miedźna od maja będą więcej płacić za odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Od maja w gminie Miedźna będą obowiązywały nowe stawki za odpady. Wzrost opłaty za 1 mieszkańca wynosi 2,50 zł miesięcznie.

Mieszkańcy gminy Miedźna od maja będą więcej płacić za śmieci


Dlaczego podwyżka i czy nie można taniej?Każda podwyżka, nawet kilkuzłotowa, jest zawsze obciążeniem dla budżetu domowego. - Obecne władze gminy bardzo wnikliwie badają każdą taką konieczność, a zwłaszcza jej zasadność. Na koszty życia każdego z nas wpływają zmieniające się przepisy prawa i uwarunkowania rynkowe. Dlatego zdarza się, że zarządzający gminą także takie decyzje muszą podejmować - komentują urzędnicy z gminy Miedźna.

Radni na Sesji Rady Gminy w dniu 30 marca 2021r. stanęli przed koniecznością uchwalenia nowych stawek z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu, który zgodnie z ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, musiał zostać ogłoszony mając na względzie kończący się okres obowiązywania dotychczasowej umowy. Obowiązek przetargowego trybu udzielenia zamówienia wynika wprost z regulacji zawartych w ww. ustawie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przygotowane w oparciu o dane:
 • ilość odbieranych i prognozowanych do odbioru odpadów komunalnych
 • (w tej materii głównie chodzi o odpady zbierane w PSZOK),
 • ilość mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami,
 • ewentualny wzrost ilości generowanych odpadów przez statystycznego mieszkańca gminy,
 • częstotliwość odbioru odpadów wynikającą z przepisów prawa.


Należało też zagwarantować odbiór wszystkich odpadów komunalnych objętych systemem i tak zbilansować opłatę za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców, by środki z niej pochodzące w 100% pokryły wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem systemu.

Cały gminny system gospodarki odpadami powinien się samofinansować!

Co zrobiła gmina, żeby było taniej?Co zrobiła Gmina, żeby było taniej?


Ceny znacząco kształtuje rynek krajowyRynek gospodarki odpadami kieruje się twardymi zasadami. A to mocno rzutuje na oferowane przez wykonawców ceny zarówno za odbiór, jak i za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Uwarunkowania krajowe, niezależne od radnych, wójtów, burmistrzów czy prezydentów, stawiają samorządy w całym kraju przed widmem podwyżek.

Ceny znacząco kształtuje rynek krajowy


Przetarg w Gminie Miedźna 2021W zakończonym postępowaniu przetargowym wszystkie oferty przekraczały cenowo obowiązujące dotąd stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przetarg w Gminie Miedźna 2021


Po wyłonieniu wykonawcy przygotowano analizę wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do ilości oddawanych odpadów w 2020 roku. Radni Gminy Miedźna na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji po wnikliwej analizie danych i dyskusji, gdzie wybrzmiały także obawy niemożności wykluczenia wzrostu ilości generowanych odpadów, wypracowali wspólny wniosek.

Uznali, że optymalną opcją będzie podniesienie opłaty za odpady o 2,50 zł. Podwyżka ta, przy założeniach generowania ilości odpadów na poziomie z roku 2020, pozwoli na pełne sfinansowanie systemu w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy jednoczesnym braku finansowania wydatków z innych środków budżetu gminy, czyli zabezpieczy środki na wspomniane wcześniej samofinansowanie się systemu.

- Władze Gminy Miedźna uchwalając podwyżkę na poziomie 2,50 zł, obdarzyły zaufaniem mieszkańców, zakładając iż nadal, jeszcze staranniej niż do tej pory, będą segregować odpady we własnych gospodarstwach domowych. Przyjęto także optymistyczną prognozę, że nie nastąpi istotny dla ceny wzrost ilości generowanych odpadów. Najgorsze w tym względzie jest podrzucanie i porzucanie śmieci (dzikie wysypiska), które gmina na koszt nas wszystkich musi usuwać, a ich ilość i tonaż zagrażają utrzymaniu poziomu cen. Nie wspominając o szkodliwym wpływie na środowisko - podkreślają urzędnicy z gm. Miedźna.

Co ważne, wójt oraz radni zdecydowali, żeby nie limitować mieszkańcom ilości w oddawaniu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon z samochodów osobowych i jednośladów, co nierzadko zdarza się w innych gminach.

Jak mają inni?Wzrost stawki za odbiór i zagospodarowania odpadów nie dotyczy tylko i wyłącznie Gminy Miedźna, ale ma wydźwięk o wymiarze ogólnokrajowym.

Jedynymi jednostkami samorządu terytorialnego, których system pokrywany jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o stosunkowo niższych kosztach, to jednostki posiadające własne instalacje do zagospodarowania odpadów lub instalacje do termicznego przekształcania odpadów oraz gminne jednostki świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych. Także limitowanie ilości odpadów bywa rozwiązaniem mającym służyć obniżeniu ceny.

Jak mieszkańcy wpływają na kształtowanie się kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów? • Segregacja prowadzona przez wszystkich mieszkańców gwarantuje systematyczny odbiór odpadów oraz brak dodatkowych kosztów związanych z odbiorem źle posegregowanych odpadów jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
 • Większość z Państwa prowadzi wzorową segregację odpadów przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy rozumieją zasady poprawnej segregacji odpadów.
 • W przypadku niewłaściwego segregowania odpadów są naliczane kary za niewłaściwą, niedokładną segregację odpadów (wtenczas ma zastosowanie podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).


Jak mieszkańcy wpływają na kształtowanie się kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów?


- Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat, jakie wszyscy ponosimy i będziemy ponosić za ich zbiórkę i zagospodarowanie! Apelujemy do Państwa, wiele zależy od nas samych! - zwracają uwagę urzędnicy.

BM / pless.pl, źródło: UG Miedźna

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj