pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 12 maja 2021
  • wyświetleń: 1850

Więcej środków finansowych na wymianę kotłów w gm. Miedźna

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

Rada Gminy Miedźna zaaprobowała - w drodze uchwały - propozycję wójta, by jeszcze w tym roku zwiększyć środki finansowe na wymianę kotłów grzewczych w domach w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna".

Skutkiem zwiększenia środków finansowych (o 431 100,00 zł) będzie możliwość realizacji dodatkowych 60 wniosków, czyli 60 nowych kotłów grzewczych. Dzięki tej decyzji w tym roku zostanie wymienionych 180 kotłów, a nie jak wcześniej planowano 120.

Łączna kwota zaplanowana na realizację zadania w 2021 roku wynosi 1 292 100,00. Z kolei całkowita wartość realizowanego programu w gminie Miedźna w latach 2018-2021 wynosi 3 397 295,60 zł.

Łącznie od roku 2018 wymieniono w gminie:

wymiana kotłów w Miedźnej od 2018


Jednocześnie urzędnicy przypominają, że zbliża się termin wymiany najstarszych kotłów na paliwo stałe oraz tych bez tabliczek znamionowych. Wszyscy użytkownicy, którzy wykorzystują do celów indywidualnego ogrzewania pozaklasowe kotły na paliwa stałe, które w 2017 roku były starsze niż 10 lat oraz te, które nie posiadają tabliczki znamionowej, muszą dokonać ich wymiany do końca 2021 r. W przeciwnym razie grozi grzywna od 500 zł do nawet 5000 zł.

Wymóg wymiany kotłów został wprowadzony w 2017 r. na mocy uchwały antysmogowej województwa śląskiego. Jej celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i na środowisko. Objęte przepisami uchwały są wszystkie kotły, kominki i piece, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

Termin wymiany pieca lub kotła zależy od czasu jego użytkowania. Najstarsze kotły, czyli ponad 10-letnie lub urządzenia pozbawione tzw. tabliczki znamionowej muszą być wymienione do końca bieżącego roku. Na wymianę pozostałych jest nieco więcej czasu. Terminy ich wymiany określone uchwałą antysmogową przedstawiają się następująco:
  • kotły, które do roku 2017, były eksploatowane przez okres dłuższy niż 10 lat od daty produkcji oraz te bez tabliczki znamionowej (niezależnie od długości użytkowania) trzeba wymienić do końca 2021 roku;
  • kotły, które do roku 2017, były użytkowane przez okres 5-10 lat od daty ich produkcji, należy wymienić do końca 2023 roku;
  • kotły, które do roku 2017, były użytkowane przez okres krótszy niż 5 lat od daty ich produkcji, należy wymienić do końca 2023 roku do końca 2025 roku;
  • kotły klasy 3 i 4 należy wymienić do końca 2027 roku.


Ponadto ograniczeniom i zakazom w eksploatacji urządzeń podlegają także kominki, kominki z płaszczem wodnym czy piece typu "koza". Instalacje te będą mogły być nadal eksploatowane po 1 stycznia 2023 roku, o ile będą:
  • osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
  • wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.


Stare kotły węglowe można wymieniać na nowe co najmniej 5 klasy. Najlepiej jednak, by w miarę możliwości zastosować inne, bardziej ekologiczne źródło ciepła.

Wszystkie te działania mają na celu poprawę jakości powietrza.

BM / pless.pl, źródło: UG Miedźna

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj